Aktivitet eller informasjon som gjelder for hele fylkeslaget.

Vi inviterer til årsmøte for 2021

Møtet vil avholdes mandag 18.10.2021, fra kl 19.00-20.30 i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1. Det blir lett servering. Av hensyn til mengde mat og drikke, ber vi alle som ønsker å delta å gi beskjed på e-post: oslo.akershus@no.cisv.org Agenda til møtet og relevante dokumenter kan bli tilsent ved forespørsel på mail. Vel møtt! Vennlig hilsen, Styret i…

Søknadsleirer i januar 2020

OBS! Det skal nå være sent ut e-post til alle som har søkt på CISV programmer i 2020 gjennom Oslo og Akershus fylkeslag. Har dere søkt men ikke mottatt en e-post invitasjon om deltakelse på en av de to søknadshelgene i uke 2 og 3, ber vi dere være snill å ta kontakt med oss.