Søknadshelg på Snarøya skole 14-15.01

Alle JC-søkere og ledersøkere skal møte fredag 13.01 kl. 17.30 på Snarøya skole. Alle som søker som deltager skal møte lørdag 14.01 kl. 10. Det er obligatorisk foreldremøte fra kl. 10-12. Dersom du har søkt om deltagelse på våre program i 2012, men ikke mottatt innbydelse (sendt 14.12.11), kontakt ann.englund@no.cisv.org